Julkaistu 22.12.2021

Lakiasiaintoimisto Hautavuori

KKO:2021:92

Tuomioistuimen päätösvaltaisuus
Oikeudenkäyntimenettely
Asianosaisen osallistuminen
Videokuuleminen

Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn istuntosalissaan siten, että yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä sekä asianosaiset ja todistajat osallistuivat pääkäsittelyyn toiselta paikkakunnalta videoyhteyttä käyttäen.

Tuomari ei olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Etäyhteyden käyttämiseen ei myöskään ollut painavaa ja hyväksyttävää syytä. Vrt. KKO:2021:91

Vastaaja ei ollut antanut yksiselitteistä ja tietoista suostumustaan sille, että hän osallistuu videoyhteydellä pääkäsittelyyn. Teknisten puutteiden vuoksi videoyhteyden käyttäminen ei ollut myöskään soveliasta.

Oikeudenkäyntivirheiden vuoksi asia palautettiin hovioikeuteen.

OK 2 luku 8 § 1 mom
ROL 8 luku 13 §

https://business.google.com/website/lakitoimisto/posts/8486436571017926760
Ota yhteyttä
Viesti lähetetty. Palaamme pian asiaan.