Julkaistu 10.12.2021

Lakimies

Korkeinoikeus KKO 2013:53

Arvopaperimarkkinarikos
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
Rangaistuksen määrääminen
Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen

Kysymys arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä. Kysymys myös rangaistuksen tuomitsemisen estävästä vanhentumisesta.

Rikoslaki 51 luku 5 § (475/1999)
RL 8 luku 6 § 2 mom
RL 8 luku 6 § 4 mom

https://business.google.com/website/lakimies/posts/2074935872920143758
Ota yhteyttä
Viesti lähetetty. Palaamme pian asiaan.