Julkaistu 18.12.2021

Lakimies

Korkeinoikeus KKO:1992:126

Oikeudenkäyntimenettely
Tutkimatta jättäminen
Virkarikos
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Raastuvanoikeuden puheenjohtaja A ja sen lainoppinut jäsen B olivat useassa rikosoikeudenkäynnissä tutkineet vastaajiin kohdistetut, rikoksiin perustuneet vahingonkorvausvaatimukset siitä huolimatta, ettei näitä ollut haastettu vastaamaan korvausvaatimusten johdosta ja että nämä eivät olleet olleet henkilökohtaisesti läsnä vaatimuksia esitettäessä. A:n ja B:n sivuuttaessa näin kanteen nostamistapoja ja jutun vireilletuloa koskevia säännöksiä heidän tekojaan ei pidetty kokonaisuutena arvostellen vähäisinä, vaan heidän katsottiin menettelyllään syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

OK 11 luku 22 § 1 mom
Rikoslaki 40 luku 11 §

https://business.google.com/website/lakimies/posts/2261302676622938489
Ota yhteyttä
Viesti lähetetty. Palaamme pian asiaan.