Hcmp

Corporate Office in Hue
Số 66 Đường Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Header image for the site

Updates

Giới thiệu Trung tâm Thông tin – Thư viện
Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Y Dược Huế theo quyết định số 203/QQĐ- ĐHH-TNCS).

Năm học 2015-2016 Trung tâm Thông tin – Thư viện nhà trường đã được chuyển sang một cơ s...

Read More
Learn more

Contact Us

Contact

Call now
  • 0234 3822 412

Address

Get directions
Số 66 Đường Ngô Quyền
Vĩnh Ninh
Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
Vietnam
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.