Testimonials

8 months ago
(Translated by Google) I have come back here to see the people who are behind the fish warehouse, it is really a lot of work and hard work, for 16 hours, I have to take care and not take my hands off. The air is thick. (Original) Tôi đã về tận đây để xem người Nhân hậu kho cá, quả thật là nhiều công đoạn và vất vả, suốt 16 tiếng phải chăm bẵm không rời tay. Không khí đặc quánh khỏi.
- Hai T

Contact Us

Contact

Call now
  • 0226 3849 986

Address

Get directions
Xóm 13, Hòa hậu, Lý Nhân, Hà Nam

Opening Hours

Mon:8:00 am – 6:30 pm
Tue:8:00 am – 6:30 pm
Wed:8:00 am – 6:30 pm
Thu:8:00 am – 6:30 pm
Fri:8:00 am – 6:30 pm
Sat:8:00 am – 6:30 pm
Sun:8:00 am – 6:30 pm
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.