అమృత యోగసాధన Amrutha Yoga Saadhana

We Provide Traditional and Modern Yoga with all type of Mudras and therapy. Conducting online classes now. Ph: 9908444844
Opening at 5:45 AM tomorrow
Header image for the site

Updates

5 అక్టోబర్ 2020 నుండి ఇనిస్టిట్యుట్ లో తిరిగి యోగ సాధన మొదలయ్యింది. అదే సమయంలో ఆన్లైన్ యోగా కూడా కొనసాగుతుంది. సాధకులు తమ వీలును బట్టి యే అవకాశాన్ని అయినా వినియోగించుకోగలరు. . . . . .ధన్యవాదములు.. . . . .సునీత.

కరోనా అంటువ్యాధి మూలంగా జనం ఒక చోట సమూహంగా ఏర్పడాన్ని నిషేధించడం జరిగిన కారణంగా ఇప్పుడు అమృత యోగా ఇంటర్నెట్ ఆధారితంగా సాధన కొనసాగిస్తోంది. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు.


Testimonials

a year ago
The experience at this place was amazing. The yoga which the trainer is making us to do is so helpful for our healthy and happy life. Am pleased to be joined in that yoga centre. Please without any doubt you can directly go and join in yoga class for the peace and healthy and happy life.
- Venkat V
a year ago
Very good place to learn yoga. Trainer got so much knowledge about yoga. We will have pleasant and lively environment in each and every class. Have seen lot of weight loss. We can overcome mental stress also. Totally beautiful place to learn yoga.😊
- sirisha c
a year ago
A fantastic environment with great teaching by smt. Suneetha garu there at #Amrutha #Yoga #Sadhana.. it has been a wonderful place to learn yoga and feel very positive vibes.
- Hari K

About us

కరోనా అంటువ్యాధి మూలంగా జనం ఒక చోట సమూహంగా ఏర్పడాన్ని నిషేధించడం జరిగిన కారణంగా ఇప్పుడు అమృత యోగా ఇంటర్నెట్ ఆధారితంగా సాధన కొనసాగిస్తోంది. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు.           we are successfully conducting yoga classes since 2008.

Contact Us

Contact

Call now
  • 099084 44844

Address

Get directions
besides Rayadurg SBI
Puppalaguda - Manikonda Main Road
Hyderabad, Telangana 500589
India

Business Hours

Mon:5:45 – 11:30 AM
Tue:5:45 – 11:30 AM
Wed:5:45 – 11:30 AM
Thu:5:45 – 11:30 AM
Fri:5:45 – 11:30 AM
Sat:Closed
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.