అమృత యోగసాధన Amrutha Yoga Saadhana

We Provide Traditional and Modern Yoga with all type of Mudras and therapy. Conducting online classes now. Ph: 9908444844
Opening at 6:00 AM
Header image for the site

Updates

All students can practice Yoga in the Institute, and online classes also conducted simultaneously.

5 అక్టోబర్ 2020 నుండి ఇనిస్టిట్యుట్ లో తిరిగి యోగ సాధన మొదలయ్యింది. అదే సమయంలో ఆన్లైన్ యోగా కూడా కొనసాగుతుంది. సాధకులు తమ వీలును బట్టి యే అవకాశాన్ని అయినా వినియోగించుకోగలరు. . . . . .ధన్యవాదములు.. . . . .సునీత.

కరోనా అంటువ్యాధి మూలంగా జనం ఒక చోట సమూహంగా ఏర్పడాన్ని నిషేధించడం జరిగిన కారణంగా ఇప్పుడు అమృత యోగా ఇంటర్నెట్ ఆధారితంగా సాధన కొనసాగిస్తోంది. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు.


Testimonials

4 months ago
Madam, (the instructor) is very friendly, helpful and has lot of patience. Deals individual health issues with yoga. She has great teaching technique.
- Muralidhar K
4 months ago
Good atmosphere we can close our eyes and can join this yoga center perfect yoga Mam ifeel very relaxed in this yoga class🙏🏻
- Meenakshi c
4 months ago
Comforatable timings.. She is very amazing instructor.... Very kind hearted person...
- bhargav c

About us

కరోనా అంటువ్యాధి మూలంగా జనం ఒక చోట సమూహంగా ఏర్పడాన్ని నిషేధించడం జరిగిన కారణంగా ఇప్పుడు అమృత యోగా ఇంటర్నెట్ ఆధారితంగా సాధన కొనసాగిస్తోంది. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు.           we are successfully conducting yoga classes since 2008.

Contact Us

Contact

Call now
  • 099084 44844

Address

Get directions
besides Rayadurg SBI
Puppalaguda - Manikonda Main Road
Hyderabad, Telangana 500589
India

Business Hours

Mon:6:00 – 7:00 AM, 10:00 – 11:00 AM
Tue:6:00 – 7:00 AM, 10:00 – 11:00 AM
Wed:6:00 – 7:00 AM, 10:00 – 11:00 AM
Thu:6:00 – 7:00 AM, 10:00 – 11:00 AM
Fri:6:00 – 7:00 AM, 10:00 – 11:00 AM
Sat:Closed
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.