مُثبَت الملكية
مركز بروفشنال لتركيب الشعر المستعار - دبي Professional Hair Fixing Center
  • اختصاصي الشعر المستعار
  • مغلق
  • 4.4
    (79)
مركز بروفشنال لتركيب الشعر المستعار - دبي Professional Hair Fixing Center
مراجعات على Google
5
4
3
2
1
4.4
79 تعليقًا
Prashant Jammuwalla
3 tháng trước
Very nice staff .. very good service.. amazing people.. highly recommended ❤️❤️❤️ (Bản dịch tự động của Google) Nhân viên rất tốt .. dịch vụ rất tốt .. những người tuyệt vời .. rất khuyến khích ❤️❤️❤️
Adnan Vlogs
2 tháng trước
I was visited 2 Hair Shop before, but when i have Visited Propessional hair Center Its totally different ,Service,style,stapp behavior is so attractive i have find the Right and best Hair center is Propessional ,I encourage the wig interested people to Visit Propessional ♥️♥️ (Bản dịch tự động của Google) Tôi đã từng ghé thăm 2 Cửa hàng tóc trước đây, nhưng khi tôi ghé thăm Trung tâm làm tóc Propessional. Nó hoàn toàn khác, Dịch vụ, phong cách, hành vi stapp rất hấp dẫn, tôi đã tìm thấy Trung tâm tóc phù hợp và tốt nhất là Propessional, tôi khuyến khích những người quan tâm đến tóc giả hãy ghé thăm Propessional ♥️♥️
Mehrzad Kananizadegan
5 tháng trước
Omer is always doing an outstanding job. Because he pays attention to the details and is very patient with the customers. Well done Omer. (Bản dịch tự động của Google) Omer luôn làm một công việc xuất sắc. Bởi vì anh ấy chú ý đến từng chi tiết và rất kiên nhẫn với khách hàng. Làm tốt lắm Omer.
Roldan Dualan
5 tháng trước
Ms. Omayma great customer service. My warmest thanks. Keep going back for regular service. (Bản dịch tự động của Google) Cô Omayma phục vụ khách hàng tuyệt vời. Lời cảm ơn nồng nhiệt nhất của tôi. Tiếp tục quay lại để phục vụ thường xuyên.
Ahmad ElMostapha
4 tháng trước
Excellent service. Umaima, Mohamads and all are super friendly and professional. (Bản dịch tự động của Google) Dịch vụ xuất sắc. Umaima, Mohamads và tất cả đều rất thân thiện và chuyên nghiệp.
Ratan Gujar
3 tháng trước
Worst & bad service . Wasted my 3.5 hours and 2200aed ** please never ever go to this place (Bản dịch tự động của Google) Dịch vụ tệ nhất và tồi tệ. Đã lãng phí 3,5 giờ và 2200aed của tôi ** xin đừng bao giờ đến nơi này
Rashid Mehmood
2 tháng trước
Awesome customer service friendly staff ,highly recomended❤ (Bản dịch tự động của Google) Dịch vụ khách hàng tuyệt vời, nhân viên thân thiện, rất khuyến khích❤
Al Habibi
5 tháng trước
Omime, Mohammed is the Best person here / very friendly and communicative (Bản dịch tự động của Google) Omime, Mohammed là người tốt nhất ở đây / rất thân thiện và giao tiếp
Stefan Mijailovic
một năm trước
Great service! Gentlemen from Morocco who was fixing the hair was super attentive to detail, very passionate and did a great job! Quality of the hair was top notch! Overall very happy with the service, as well as the prices. They also have gifted us 3 shampoos, which was a very nice and kind gesture. (Bản dịch tự động của Google) Dịch vụ tuyệt vời! Những quý ông đến từ Maroc đang sửa tóc cực kỳ chú ý đến từng chi tiết, rất đam mê và đã làm rất tốt! Chất lượng của tóc là đỉnh cao! Nói chung rất hài lòng về dịch vụ cũng như giá cả. Họ cũng tặng chúng tôi 3 loại dầu gội, đó là một cử chỉ rất tử tế và tử tế.
Mohan Gurjar
3 tháng trước
WORST ....They dont know anything about hairpatch Very bad service (Bản dịch tự động của Google) Tệ nhất .... Họ không biết gì về băng đô Dịch vụ rất tệ
Loading…
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط من Google لتقديم خدماته. ويُعد استخدام هذا الموقع موافقة منك على استخدامه لملفات تعريف الارتباط.